Kiwi standing on oval

+421 948 900 801 / Ul. L. Svobodu 11, Malinovo 90045 / dnes sa neordinuje

Header logo

Lekárne

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 12:00
Nedeľa Zatvorené

Hviezdna 1235 B, 900 45 Malinovo,
+421 2 208 530 40, 0911 423 239, malinovo@sofida.sk

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 12:00
Nedeľa Zatvorené

Lekáreň PLUS, Most
Bratislavská 93,
900 46 Most pri Bratislave
+421 2 456 481 96, most@sofida.sk

Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 16:00
Sobota 08:00 - 11:00
Nedeľa Zatvorené

Hlavná 14b,
90044 Tomášov
+421 2 459 582 11

Lekárenská pohotovosť

Elektronické recepty sú neodmysliteľnou súčasťou elektronického zdravotníctva na Slovensku. Elektronický recept prispieva k zvýšeniu bezpečnosti pacienta, efektívnej a účelnej liečbe. E-recept je ekvivalentom papierového receptu, pričom klasickú pečiatku a podpis nahrádza elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka. Lekár vykonáva predpis rovnako ako doteraz, avšak na pozadí v systéme sa realizuje kontrola, ktorá mu poskytuje informácie o potenciálnych liekových interakciách či duplicitách. Pacient nemusí mať k dispozícii papierový recept/poukaz. V lekárni alebo výdajni predloží svoj identifikačný preukaz (preukaz poistenca či občiansky preukaz s elektronickým čipom). Po identifikácii pacienta zobrazí systém lekárnikovi alebo výdajcovi zdravotníckych pomôcok všetky jeho predpísané nevydané lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny. Novinka ušetrí čas lekárom i chronicky chorým pacientom, pomôže znížiť počet pacientov v ambulanciách. Lekár môže po posúdení zdravotného stavu pacienta rozhodnúť o predpise opakovaného elektronického receptu až na 12 mesiacov. Opakovaný e-recept je vystavovaný iba elektronicky.

Platnosť lekárskeho predpisu:

  • štandardný lekársky predpis, ktorým sa predpisuje väčšina liekov: 7 dní
  • lieky s obsahom omamnej alebo psychotropnej látky („predpis s modrým pruhom“): 5 dní.
  • liek s obsahom antibiotika alebo chemoterapeutika: 3 dni.
  • predpis vystavený lekárom zubno-lekárenskej pohotovostnej služby, lekárom ambulantnej pohotovostnej služby a lekárom ústavnej pohotovostnej služby: 1 deň.

Platnosť lekárskeho poukazu na zdravotnícku pomôcku je 1 mesiac.

Deň vyhotovenia lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu sa do doby platnosti nezapočítava. Ak máte na lekárskom predpise predpísaných viac liekov a lekáreň všetky uvedené lieky nemá a niektorý liek jej chýba, poprípade nemá dostačujúce množstvo, môže vám vyhotoviť výpis z receptu na chýbajúce lieky. Tie si následne môžete vyzdvihnúť v inej lekárni. Platnosť sa však nepredlžuje, bude sa počítať odo dňa vystavenia pôvodného predpisu.