Kiwi standing on oval

+421 948 900 801 / Ul. L. Svobodu 11, Malinovo 90045 / dnes sa neordinuje

Header logo

Očkovanie

Najspoľahlivejšou ochranou pred infekčnými chorobami je očkovanie. Očkovanie je jedným z najúspešnejších výdobytkov medicíny. Rozširovanie pochybností o tom, že očkovanie nie je účinné a bezpečné môže byť pre zdravie verejnosti veľmi škodlivé. Chartou práv dieťaťa má každé dieťa právo byť chránené pred infekčnými chorobami. Pravidelné povinné očkovanie detí, ktoré je v SR bezplatné sa vykonáva v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti. Vďaka tomu sa u nás nevyskytujú ochorenia ako je detská obrna, záškrt, tetanus novorodencov a mladistvých a situácia vo výskyte ďalších ochorení, proti ktorým sa povinne očkuje je dlhodobo priaznivá. Pokiaľ by sme očkovanie nezaviedli, mali by sme vysoké počty chorých ako aj úmrtí. Ich liečba by bola oveľa nákladnejšia ako je očkovanie. V krajinách, kde je zaočkovanosť nízka, t.j. nie je dostatočná kolektívna imunita, dochádza k epidemickým výskytom týchto ochorení. Neočkované dieťa pokiaľ ochorie, môže byť prameňom nákazy pre ďalšie deti, ktoré sú vnímavé k danej infekcii. Okrem toho má obmedzené možnosti v dlhodobých pobytoch v niektorých kolektívnych zariadeniach, krajinách, ktoré očkovanie vyžadujú (škôlky, internáty, štúdium). Treba si uvedomiť, že pri súčasnom intenzívnom pohybe obyvateľstva vo svete, nie je vylúčené zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny vrátane Slovenska.

Očkovací kalendár na rok 2021
Sprievodca očkovaním, brožúra

Povinné očkovanie:

 • 10. týždeň:
  • I. dávka Infanrix hexa (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, Hemoph. Infl. B, žltačka B, detská obrna)
  • I. dávka očkovania proti pneumokokovej infekcii (Synflorix – hradený ZP, Prevenar – doplatok)
  • Možnosť očkovať I. dávku proti rotavírusom
 • 5.mesiac:
  • II. dávka Infanrix hexa
  • II. dávka očkovania proti pneumokokovej infekcii
  • II. dávka očkovania proti rotavírusom
 • 10. mesiac:
  • III. dávka Infanrix hexa
  • III. dávka očkovania proti pneumokokovej infekcii
 • 15. mesiac:
  • Priorix (osýpky, mumps, rubeola)
  • Možnosť očkovať Priorix tetra - ochrana aj pred ovčími kiahňami
 • 5. rok:
  • Infanrix polio (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna) - preočkovanie
 • 11. rok:
  • Priorix - preočkovanie
 • 13. rok:
  • Boostrix Polio - (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna)
 

Odporúčané očkovanie:

 • Proti kliešťovej encefalitíde
 • Proti hepatitíde A
 • Proti meningokokom
 • Proti rotavírusom
 • Proti chrípke
 • Proti HPV vírusu
 • Proti tuberkulóze – TBC
 • Proti ovčím kiahniam

Viac informácií ohľadom očkovania Vám poskytneme v našej ambulancii.